Kategorilenmemiş
Giriş Tarihi : 12-12-2020 18:51   Güncelleme : 12-12-2020 18:51

Tutdere: İktidar, GAP’la İlgili Sözlerini Tutmadı

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gündeydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olduğunu belirterek, AK Parti iktidarları döneminde proje ile ilgili verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

Tutdere: İktidar, GAP’la İlgili Sözlerini Tutmadı
TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın bütçesi üzerinde CHP grubu adına söz aldı. Tutdere, GAP İdaresi’nin otuz bir yıl önce kurulduğunu, kuruluş amacının, bölgenin tüm illerini sosyoekonomik anlamda kalkındırmak ve halkın refah seviyesini yükseltmek olduğunu kaydetti. Tutdere, “18 sekiz yıllık AK Parti iktidarı dönemine baktığımızda, bu kalkınma idaresi, görevini tam olarak yapmış mı, alınan parayı, verilen bütçeyi yerinde kullanmış mı, buna bir bakmakta fayda var. Sayıştay raporlarına baktığımızda Kalkınma İdaresinin görevini yapmadığını görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, GAP İdaresi, 2014-2018 Eylem Planı'ndaki 2018 projelerinin hiçbirini gerçekleştirememiştir, 2019 eylem planını yapmamıştır” dedi.
İNTERNET SİTELERİNİ GÜNCELLEMEKTEN ACİZLER
Bölgedeki illerin işsizlik oranına bakıldığında Kalkınma İdaresinin başarısız olduğunun görüldüğünü belirten Tutdere,  Türkiye İstatistik Kurumunun 2019 verilerine göre, bölgedeki illerde işsizlik oranının yüzde 22,4, Türkiye genelindeki işsizlik oranının yüzde 13,7, bölge illerindeki işsizlik ile Türkiye genelindeki işsizlik arasında yüzde 65 oranından fazla fark olduğunu bildirdi.  Kalkınma idarelerinin artık kamu hizmetlerinin önündeki engel hâline döndüğünü kaydeden Tutdere,  “GAP Kalkınma İdaresi, kendi internet sitesini güncellemekten aciz hâle düşmüştür. Kalkınma ajansları, AK Parti iktidarı döneminde artık projeleri takip etmeyen, verdikleri paranın peşinde koşmayan, hantal boş binalara dönmüşlerdir. Buradan bütün milletimiz kalkınma ajanslarından ve Sayın Bakan sizden hizmet beklemektedirler” ifadelerini kullandı.
GAP’LA İLGİLİ VERİLEN SÖZLER TUTULMADI
GAP’ın, ülkemizin ve cumhuriyetimizin en büyük projesi olduğunu belirten Tutdere,  AK Parti iktidarları döneminde GAP'la ilgili verilen sözlerin tutulmadığını kaydederek şöyle devam etti:
Sayın Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanıyken Diyarbakır'da "Biz, bu projeyi beş yılda bitireceğiz." dedi. Dönemin Bakanı "Devlet sözü, biz bu projeyi tamamlayacağız." dedi. Peki, aradan geçen uzunca süreye rağmen iktidar olarak siz bu projeleri tamamladınız mı? Biraz önce konuştuk, "Yalan siyaseti." dediniz. İşte, siz, devleti de yalancı duruma düşürdünüz, "Beş yılda bitireceğiz." dediniz ancak bitirmediniz. GAP'ı neden bitirmediniz? "Kaynak yok." diyorsunuz, kaynakları çarçur ettiniz.
DOLARA BAKMAZ, MALİYEDEN ANLAMAZ BAKAN
 
“Sizin özellikle dolara bakmaz, maliyeden anlamaz Bakanınız ve ekonomi yönetiminiz eğer gerçekten kaynakları doğru kullanmış olsaydı, bugün GAP da bitmiş olacaktı” diyen Tutdere, “Sizin yanlış yönetiminiz nedeniyle bu milletin, fakir fukaranın tam 128 milyar doları heba edildi, buharlaştı, yok oldu.  128 milyar dolar heba edilmeseydi, eğer bu 128 milyar dolar yerinde kullanılsaydı bugün Türkiye'de neler olurdu biliyor musunuz? Değerli arkadaşlar, ülkemizin en büyük barajı olan Atatürk Barajının toplam maliyeti 4 milyar dolar. Eğer bu 128 milyar heba edilmeseydi, bugün tamı tamına 32 tane Atatürk Barajı yapılacaktı, 32 tane Atatürk Barajı. Eğer sizin beceriksizliğiniz olmasaydı bu 128 milyar dolarla tam 4 tane GAP projesi bitirilmiş olacaktı. İşte, siz milletin parasını çarçur ettiniz ve bu projeler de kaynak yetersizliği nedeniyle tamamlanamadı” ifadelerini kullandı.
İKTİDARINIZI BEN DE KURTARAMAM BÜTÇESİ
Bütçede 245 milyar lira açık olduğunu, 179 milyar TL faiz gideri olduğunu kaydeden Tutdere,  bütçenin "enflasyonu, işsizliği artıracağım"; "gelir dağılımını bozacağım”; “geçim sıkıntısını artıracağım"; "dışa bağımlılığı artıracağım"; "eğitimde, sağlıkta, teknolojide hiçbir şey yapmayacağım; Türkiye'yi geri bırakacağım"; "Vallahi billahi iktidarınızı ben de kurtaramam" dediğini söyledi.
BÜTÇE, HARAMZADELERİN BÜTÇESİ
Bütçenin faiz bütçesi, fakiri fukarayı ezen, zengin ve mutlu azınlığı koruyan, devleti soyan, işsizliği artıran, gelir dağılımında adaleti bozan, açlığı ve yoksulluğu artıran, israf ve tahribat bütçesi olduğunu belirten Tutdere,  “Sayın Genel Başkanımızın tabiriyle bütçeniz, haramzadelerin bütçesidir. Halkın iktidarında, halkı üstün tutan bütçeyi inşallah biz yapacağız” ifadelerini kullandı.
 
AdminAdmin