Kategorilenmemiş
Giriş Tarihi : 12-04-2020 11:49   Güncelleme : 12-04-2020 11:49

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı İle Seyahat Kısıtlandı

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 13 Nisan gece yarısından itibaren İlçeler ve İl merkezi arasındaki tüm giriş-çıkışlar 14 günlüğüne kısıtlandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı İle Seyahat Kısıtlandı
Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 11.04.2020 tarihinde Saat 11.00’ da 1593 sayılı Umu-mi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Adıyaman Valisi Aykut PEKMEZ başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır:
1. İlimiz genelinde ilçeler arası (toplu taşıma, özel araç, yaya vb.) yapılacak tüm giriş çıkışlar 13.04.2020 günü saat 24.00’ den itibaren aşağıda belirtilen şart ve istisnalara uygun şekilde 14 gün süre ile kısıtlanmasına
a)Temel ihtiyaç (gıda temizlik malzemesi vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve yurt dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri, alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuzu veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla ilçeler arası giriş/çıkış yapanlar giriş/çıkış amaçlarını gösteren belgeler ile ilk çıkış ilçesine dönebileceklerdir. Bu şekilde ilçeler arası giriş/çıkış yapan ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafe kuralına uymak zorundadırlar.
b )Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli oldukları-na dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile ilçeler arası giriş/çıkış yapabilecektir.
c )Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin, ikamet ve işyerlerinin ilimizden/ilçelerimizden farklı ilçelerde bulunması durumunda ilçeler arasında giriş/çıkışları, bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmeleri şartı ile yapılabilecektir.
d )Tarımsal faaliyetler kapsamında faaliyet gösteren işletmelerde çalışanlar (veteriner, ziraat mühendisi, zirai ilaç gübre tohum satışı yapılan bayi çalışanları, hayvan yemi satan bayiler vb. ) ilgili işyeri çalışanı olduğuna dair belgeyi ibraz etmesi kaydıyla; ilçeler arası giriş/çıkış yapabilecektir.
e )Tarımsal üreticilerin ve arıcılık ile uğraşanların yol kontrollerinde üretici olduğunu beyan eden bilgilerinin (ÇKS, AKS, TBS, Türk-Vet Kayıt Belgesi ile Ziraat Odasından alınan Çiftçilik Belgesi, HBS bilgilerinin) kolluk kuvvetlerince paylaşılması durumunda, işletmesinin bulunduğu ve ikamet ettiği adres arasında (arazi lokasyonları ile sınırlı kalmak koşuluyla ) seyahat etmelerine izin verilecektir.
f )Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
g )Acil çağrı merkezleri çalışanları,
h )PTT, kargo şirketleri çalışanları,
i )Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
j )Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
k )Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
l )Teşhis tedavi ve randevu ile sağlık birimlerine gitme/ikametine gitme durumunda olanlar; hastalık durumuna ait belgeyi, cenazeye ait bilgiler ve görevli olduklarına dair belge veya kimlikle ilçeler arası giriş/çıkış yapabilecektir.
m )Teknik tamir, bakım, onarım hizmetlerinin kesintisiz verilebilmesi için; bu hizmetleri veren yetkili servis işyerlerinin çalışanlarına ilgili işyeri çalışanı olduğuna dair belgeyi ibraz etmesi kaydıyla seyahat etmelerine izin verilecektir.
Yukarıda belirtilen hususlar dışındaki özellik ve önem arz eden giriş ve çıkışlar valilik/Kaymakamlıklar tarafından düzenlenecek seyahat izin belgesi ile yapılabilmesinin sağlanmasına,
2. İlimizde de yaygın olarak görülmeye başlayan Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadele kapsamında faaliyet gösteren umuma açık bakkal, market, fırın ve unlu mamül üretim ve satışı yapılan işyerleri ile her türlü ticaret yerleri sahip ve çalışanlarında COVID-19 teşhisi konulması durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 76. Maddesi’nde yer alan ‘‘Etrafında bulunanlara sari ve salgın hastalıklardan birini nakle vasıta olduğu muhakkak olan kimseler muvakkaten ve bu zail oluncaya kadar meslek sanatlarının icrasından hıfzıssıhha meclisleri kararıyla menolunur.’’ hükümlerine göre Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekibi tarafından en kısa yoldan yapılacak bildirimler (telefon, fax, mail vb.) ile COVID-19’un görüldüğü işyerinin sahip ve çalışanlarının izolasyon ve tedavi süresince meslek ve sanatını icra etmesinin Belediye sınırları içinde Belediyelerce, Belediye sınırları dışında da İl Özel İdaresince önlenmesine,
3. Yine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 86. Madde’sinde yer alan ‘‘ İçinde sâri ve salgın hastalıklardan biri çıkan binalarla bitişik binalar sahipleri hastalığın izalesine hadim ve yayılmasına mani olmak üzere sıhhiye memurlarının gösterecekleri sıhhi mahzurları ıslaha mecburdurlar. Sahip-leri yapmazsa Hükümet veya Belediyelerce yapılıp, masarifi, maliye memurlarınca Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. ’’ hükümleri doğrultusunda faaliyeti sırasında COVID-19 teşhisi konulan sahip ve çalışanı bulunan her türlü işyeri ile varsa bitişiğindeki iş yeri ya da binanın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla kapatılıp ıslahının (dezenfeksiyonunun) sahipleri tarafından, imkân bulunmaması halinde Belediye sınırları içinde Belediyelerce, Belediye sınırları dışında da İl Özel İdaresince yapılmasına,
4. Kişisel teması azaltmak, Sosyal mesafeyi muhafaza etmek için; Küçük işletmeler de çalışan kişilerin çevre işletme çalışanları ile bir araya gelerek komşularıyla birlikte sosyal mesafeyi bozacak şekilde bir araya gelmeleri, yemek yemesi, İşyeri ve Mesken girişlerinde asansör kapasitesinin en fazla 1/4 kapasitesinin üzerinde kullanılmaması, Sitelerin sosyal donatılarında; site sakinlerin sosyal mesafeyi korumadan bir araya geldikleri etkinliklerin, toplantıların ve faaliyetlerin bulaş zincirinin kırılmasını sağlamak, kişisel teması azaltmak için ikinci bir düzenleme yapılıncaya kadar yasaklanmasına,
5. 13.04.2020 Pazartesi gününden itibaren ilimiz de açılış ve kapanış saatleri daha önce düzenlenmiş olan (eczane, market, vb.) işyerleri ile ilgili düzenlemelerin uygulanmasına devam edilmesine, İlimiz dâhilindeki diğer işyerlerinden;
a. Perakende gıda satışı yapan ve yukarıda belirtilen düzenlemeler dışında kalan (et ve balık ürünleri satış yeri, manav, kuruyemişçi, şarküteri vb.) işletmelerin, hafta içi ve hafta sonlarında 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine,
b. Perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapan işletmelerin, hafta içi ve hafta sonlarında 07:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine,
c. Perakende olarak; inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, züccaciye, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kuyumcu, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi vb. diğer işletmelerin, (kendi aldıkları karar ile kapalı olan işletmeler ile bu saatleri aş-mamak üzere daha geç açılıp erken kapatma kararı alan işletmelerin kararları devam etmek üzere) hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermesine, hafta sonu ise kapalı olmasına,
d. Perakende olarak zirai ilaç, tohum, gübre satışı yapan işletmelerin, hayvan yemi satan bayilerin; hafta içi ve cumartesi günü 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermesine, pazar günü ise kapalı olmasına,
e. Toptan satış ve mal dağıtımı yapan işyerleri, inşaat ve üretim yapan tesisler (gıda imalathaneleri, sanayi tesisleri, matbaalar, tarımsal üretim yapan tesisler) ile sağlık ürünleri ve medikal ürünler satan işyerlerinin, COVID-19 salgını sebebiyle yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, çalışma saatlerinin kendileri tarafından belirlenmesine,
Açılış ve kapanış saatleri ile ilgili tereddüt oluşması durumunda, Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
6. Şehrin yoğun bölgelerine “Maskesiz sokağa çıkma, Maskenin temin edileceği yer bildirimi, Sosyal mesafeni koru, Evde Kal vb. temalı Billboardlar ve bez afişlerle halkın bilgilendirilmesine devam edilmesi,
Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
AdminAdmin