Ali Bozkurt

Eğitimci- Yazar

Temizlenmek

A
a
 
Temizlik; pak, temiz, arınmış olmak yani kirli, lekeli, bulaşık, hatalı ve kusurlu olmamak demektir.
Temiz olmak için, en başta şirkten ve küfürden uzak bulunmak; ardından da görünen, görünmeyen, ahlaki ve manevi kirlerden arınmak icap eder.
1.Şirk ve Küfürden Temizlenmek İçin İman Etmek Gerekir:
En büyük temizlik, iman sahibi olmakla sağlanır; abdest, gusül ve günahlardan arınma gibi temizlikler bundan sonra gelir.
"Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. ..."[1]
Müşrikler, iman etmedikleri için pis mahiyetinde sayılmışlar ve bu ayetin indiği seneden sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmaları, dolayısıyla Mekke’ye girmeleri yasaklanmıştır. Günümüzde de mü’min olduğunu beyan etmeyen kişilerin, Mekke’ye giriş yapılmalarına izin verilmemektedir.
2.Allah, Günahlardan Arınmamızı Emrediyor:
 “Kötü şeyleri terk et.”[2]
Bu ayet ile, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in şahsında kıyamete kadar iman edecek herkesin cahiliye döneminde mevcut olan yanlış inanç ve anlayışlar dahil, her türlü günah ve manevi kirlerden uzak durması emredilmektedir.
"Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir."[3]
Cüzi iradesini doğru yönde kullanarak, Allah’ın emir ve yasaklarına uyup nefsini günahlardan arındıran kişi, Allah’ın rızasına nail olacağı için kurtuluşa erer.
"... Kim (günahlardan) temizlenirse, sırf kendisi için temizlenmiş olur. Sonunda dönüş yalnız Allah'adır."[4]
Kim ruhunu ve bedenini inanca ve anele dair günahlardan temizlerse, kendisine iyilik etmiş olur. Çünkü herkes, sonunda Allah’a dönecek ve her türlü amelinin hesabını verecektir.
"Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve Resûlüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor."[5]
Allah, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in eşlerine, diğer hanımların da yapması gereken bu hususları, özel olarak hatırlatmış ve temizlenmek için bunlara dikkat edilmesi gerektiğini haber vermiştir.
3.Dinimiz, Necasetten (Görünen Pisliklerden) Temizlenmeyi Emretmektedir:
"Elbiseni tertemiz tut."[6] 
Hz. Muhammed (s.a.v.)’e hitaben verilen bu emrin anlamı umumidir. Mü’minler elbiselerini, bedenlerini, çevrelerini ibadet ettikleri ve yaşadıkları yerleri temiz tutmalıdır. Kan, irin, idrar, dışkı, şarap gibi şeyler necistir.
Necasetten yani görünen pisliklerden taharet (temizlenmek), namazın şartlarındandır.
4-Kur’an, Hadesten (Görünmeyen Pisliklerden) Temizlenmeyi Emretmektedir :
Görünmeyen pisliklerden temizlenme, sebeplerine göre gusül ve abdest olmak üzere ikiye ayrılır.
1-Kur’an, gusül yaparak temizlenmeyi şu şekilde düzenlemiştir:
"Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır."[7]
Kur’an, abdest alarak temizlenmeyi şu şekilde düzenlemiştir:
"Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın). Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz."[8]
Kur’an’ın emrini dinleyip icap eden hallerde boy abdesti ve gerektiğinde namaz abdesti alıp görünmeyen kirlerden temizlenmeliyiz..
5.Kur’an’a, Ancak Temizlenenler Dokunabilir:
"Ona ancak temizlenenler dokunabilir."[9]
Bu ayetten iki şey anlıyoruz:
1-Levh-i Mahfuzda bulunan Kur’an-ı Kerim’e her türlü günahtan beri olan meleklerden başkası dokunamaz.
2-Dünyada bulunan Kur’an-ı Kerim’e, boy ve namaz abdesti bulunanlardan başkasının dokunması caiz değildir.
6.Allah, Kâbe’nin Temiz Tutulmasını Emretmektedir:
"Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini, “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle” diye belirlemiştik."[10]
Bu ayetten şunları anlıyoruz:
1-Allah, Kâbe’nin eski yerini Hz. İbrahim’e gösterilerek, onu yeniden inşa etmesini emretti.
2-Allah, Kâbe’nin tevhit inancının merkezi olarak muhafaza edilip putlardan ve pisliklerden temizlenmesini istedi.
3-Allah, Kâbe’nin tavaf edilmesi gerektiğini ve oranın rüku ve secde gibi önemli rükünleri bulunan namaz için, mescit yapılması gerektiğini bildirdi.
7.Allah Temizlenenleri Sever:
"Onun içinde asla namaz kılma! İlk günden takvâ üzerine kurulan mescit (Kuba Mescidi) içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever."[11]
Münafıklar, Medine’de Müslümanların arasına nifak sokmak için, şer planlarını icra etmek üzere adına mescit dedikleri bir yapı inşa edince, Allah, Hz. Muhammed (s.a.v.)’i orada namaz kılmamak için uyardı. Çünkü o yapıyı, nifak kirinden temizlememiş olanlar yapmıştı. Oysa Rasulullah (s.a.v.)’in arkadaşlarıyla birlikte yaptığı Kuba mescidinde maddi ve manevi kirlerden temizlenen mü’minler bulunuyordu. Allah, temizlenenleri sever, bizler de temizlenenlerle birlikte olmalıyız.
"... Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever."[12] 
Allah, kadınlar ay hallerinden temizlenene kadar onlara yaklaşmamak gerektiğini emrederek, onlara yaklaşma şartını temizlenmelerine bağlamış ve Allah’ın çok tövbe edenleri  ve çok temizlenenleri sevdiğini haber vermiştir.
Allah tarafından sevilmek isteyen kişi, her türlü maddi ve manevi kirden temizlenmelidir.
8.Sadaka (Zekât), Temizlenme Vesilesidir:
"Onların mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin. ..."[13]
Tebük seferine katılmayanlar, mallarını Hz. Muhammed (s.a.v.)’e takdim ederek, hatalarına karşılık bu malların infak edilmesini istemişlerdir. Müfessirlerin çoğunluğu bu ayet ile verilmesi istenen sadakanın, zekât olduğu kanaatine varmışlardır. Buna göre zekât, insanı arındırıp temizler. Genel anlamda, zekât ve sadaka dahil her türlü hayırlı infak, insanın manevi derecesini yükseltir.
Ayrıca zekât, malın kendisini de temizler; çünkü böylece bir malın fakirlere ait olan kısmı, hak sahiplerine verilmiş olur.
9.Allah, Temiz Şeyleri Yememizi Helal Kılmıştır:
"Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır."[14]
*Haram olmayan şeyler, helaldir.
*Pis olan şeyler, haramdır.
*Temiz olan şeyler, helaldir.
*Haram olan şeyler, isim belirtilerek yasaklanmıştır.
*Haram olduğu bildirilmeyen şeyler, helaldir.
*Şeytanın peşine düşenler; şirk koşar, günaha girer, haram ve pis şeyleri yerler.
"Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin, eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin."[15]
*Yenebilecek olan şeylerin ancak temiz olanları yenmelidir.
*Temiz olmayan şeyler haramdır.
*Allah’a kulluk edenler, Allah’ın emrinin dışına çıkıp pis şeyleri yememelidirler.
*Allah’ın halis kulları, yalnız temiz olan şeyleri yer, ve sahip oldukları nimetlerden dolayı Allah’a şükrederler.
10.Temiz Mal İle Haram Malı Birbirine Katmamak Gerekir:
"Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katarak (kendi malınızmış gibi) yemeyin; çünkü bu, büyük bir günahtır."[16]
*Yetimlerin malları, onların velilerine emanettir.
*Yetimlerin velileri, onların mallarını muhafaza edip, rüştlerine erdikleri zaman kendilerine teslim etmelidirler.
*Kimse, yetimlerin mallarının ana sermayesini veya kârını kendi malına katmamalıdır.
*Yetimlerin mallarını kendi mallarına katıp yiyenler, haram mal ile temiz malı birbirine katarak haram yemiş olurlar.
*Yetim malı yemek, büyük bir günahtır.
11.Boşanmış Kadınlar Üç Ay Hali Hayız Veya Temizlik Müddeti Beklerler:
"Boşanmış kadınlar, kendi başlarına (evlenmeden) üç ay hali (hayız veya temizlik müddeti) beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanmışlarsa, rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helâl olmaz. Eğer kocalar barışmak isterlerse, bu durumda boşadıkları kadınları geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Kadınların da ödevlerine denk belli hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah azîzdir, hakîmdir."[17] 
"Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit, aralarında iyilikle anlaştıkları takdirde, onların (eski) kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. İşte bununla içinizden Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Bu öğüdü tutmanız kendiniz için en iyisi ve en temizidir. Allah bilir, siz bilmezsiniz."[18]
Kadınların ay hallerinden temizlenmeleri ile boşanma ilişkisi şöyledir:
 *Sünnete uygun boşamada, kadın her ay temiz günlerinde iken bir talak ile boşanabilir. Üçüncü ayda hala boşama isteği devam ediyorsa, yine kadın temiz günlerinde iken son talak ile boşama gerçekleştirilir.
*Kadın, sünnete aykırı olarak, üç talak ile bir defada boşanacağı zaman da temiz olmalıdır. Ancak temiz değilken boşamak yanlış olmakla beraber geçerli olur.
*Kadınların iddet müddetleri de muayyen günlerinden sonra temizlenmeleri ile ilgilidir.
*Eşler, ancak muayyen günlerinde değilken bir araya gelebilirler.
12.Allahtan Temiz Nesil İstemeliyiz:
"Orada Zekeriya, Rabbine dua etti: Rabbim! Bana tarafından temiz bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi."[19]
Hz. Zekeriya’nın yaptığı gibi bizler de Allah’tan temiz bir nesil istemeliyiz.
13.Allah, Kıyamet Günü Kimleri Temize Çıkarmayacaktır?
"Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır."[20]
Allah’a inanacaklarına dair söz verdikten sonra dünya menfaati karşılığında sözlerinden vazgeçenlerin ahirette bir payları yoktur. Dünya menfaati ne kadar çok olursa olsun, ahiret menfaati yanında azdır. Allah, kıyamette bu tür insanlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar cehennem azabına çarptırılacaklardır.
14.Allah, Murdarı Temizden Ayırır:
"Allah, müminleri (şu) bulunduğunuz durumda bırakacak değildir; sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Bununla beraber Allah, size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah, elçilerinden dilediğini ayırt eder. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder, takvâ sahibi olursanız sizin için de çok büyük bir ecir vardır."[21]
Murdar olandan maksat münafıklar, temiz olandan maksat ise müminlerdir. Allah, Uhud savaşındaki zorlu imtihan ile mü’minler ile münafıkları birbirinden ayırmıştır. Ancak bizler her durumda kimin münafık olduğunu bilemeyiz, çünkü bu bilgi gaybtır. Allah, peygamberlerinden dilediklerine bu gibi bilgileri vermiştir. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.v.), kimlerin münafık olduğu konusunda bilgilendirilmiştir.
15.Allah, Temizlikte Kullanılsın Diye Gökten Su İndirir:
"O zaman, korkunuzu gidermek için (Allah) sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Ayrıca sizi temizlemek, şeytanın vesvesesinden arındırmak, kalplerinizi pekiştirip kaynaştırmak ve ayaklarınızın yere sağlam basmasını sağlamak için size gökten su indirmişti."[22]
Bedir günü, mü’minler Allah’ın takdiri ile uykuya dalmışlardı. Uyandıklarında bir kısmı ihtilam olduğunu fark etti. İhtilam olanların gusül yapmaları, diğerlerinin de abdest almaları için yanlarında yeterli su yoktu. Şeytan bu hususlarda onlara vesvese vermeye başladı. Allah kendi lütfü ile bol miktarda yağmur yağdırdı. Bu yağmurun şu faydaları oldu:
*Mü’minlerden ihtiyaç duyanlar gusül yaparken, diğerleri ise abdest aldı.
*Yağmur suyu ile diğer ihtiyaçlar karşılandı.
*Mü’minlerin bulunduğu taraf  yumuşak kumluk olduğundan zemin sertleşerek, hareket kabiliyetleri arttı.
*Müşriklerin bulunduğu taraf çamurlu hale geldiğinden onların hareket kabiliyetleri zayıfladı.
Allah, her zaman temizlikte kullanılsın ve diğer ihtiyaçlar giderilsin diye gökten su indirmektedir.
16.Cennetteki Eşler Tertemiz Olacaktır:
"İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele! O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe: Bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu, derler. Bu rızıklar onlara (bazı yönlerden dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada ebedî kalıcılardır."[23]
Cennet nimetlerinden biri de hem manevi hem de maddi açıdan tertemiz olan eşlerdir. Cennetteki eşler; ebediyen yaşlanmayacak ve idrar, dışkı, balgam, adet kanı gibi her türlü pislikten arınmış olacaklardır.
Temizlik konusunu şu satırlarla bitirelim:
Hem manevi hem de maddi açıdan temiz olmalıyız.
En başta sağlam bir imana sahip olarak, şirk ve küfürden temizlenmiş olmalıyız.
Hayatımızın her aşamasında Allah’ın emir ve yasaklarına uyup her türlü günahtan arınmış olmaya dikkat etmeliyiz.
Bedenimizi, giysilerinizi ve yaşadığımız ortamı daima temiz tutmalıyız.
Gerektiğinde gecikmeden gusül yapıp abdest almalıyız.
Kur’an’ı elimize almak için abdestli olmalıyız.
Allah tarafından sevilmek istiyorsak, temiz olmalıyız.
Zekât ve sadaka vererek, malımızı temizlemeliyiz.
Ancak temiz olan şeyleri yiyip içmeliyiz.
Temiz olan mal ile haram olanı, birbirine katmama hususunda dikkatli ve kararlı olmalıyız.
Hem kendimiz temiz olmalı hem de Allah’tan temiz bir nesil istemeliyiz.
Hayat boyu her açıdan temiz olmalı ve yalnız temiz olana talip olmalıyız.
 
 
[1] 9/Tövbe-28
[2] 74/Müddessir-5
[3] 91/Şems-9
[4] 35/Fatır-18
[5] 33/Ahzab-33
[6] 74/Müddessir-4
[7] 4/Nisa-43
[8] 5/Maide-6
[9] 56/Vakıa-79
[10] 22/Hacc-26
[11] 9/Tövbe-108
[12] 2.Bakara-222
[13] 89/Tövbe-103
[14] 2/Bakara-168
[15] 2/Bakara-172
[16] 4/Nisa-2
[17] 2/Bakara-228
[18] 2/Bakara-232
[19] 3/Al-i İmran-38
[20] 3/Al-i İmran-77
[21] 3/Al-i İmran-179
[22] 8/Enfal-11
[23] 2/Bakara-25
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Çelikhan'ın en önemli sorunu nedir?

duyurular DUYURULAR
arşiv HABER ARŞİVİ
sanalbasin.com üyesidir